DisneyWorld Paris 2017

Ankomst                                                                                Disney Studio                                                                      Vores Hotel
AnkonstDisney StudioVores Hotel

Vandbæreren                                                                        Rædsels Hotel                                                                     Ratatouille
VandbærerenRædsels HotelRatatouille

Parade hver dag fra 18-19                                                   Morgenmad                                                                         Fælles aften spisning
ParadeMorgenmadFælles aften middag